Tým Samorostu

O Vaše děti se v Samorostu starají:

Vladimíra Červenková, Dis. – ředitelka a pedagog (v Samorostu od šk. r. 2017/18)

Narodila jsem se v roce, který končí dvěma sněhuláky. Už od dětství jsem si přála být učitelkou. Sice jsem to několikrát změnila, ale nakonec vždy skončila u učitelky. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor výchovná a humanitární činnost. Poté jsem studovala na filozofické fakultě (UJEP) estetiku, ale studium nedokončila, neboť jsem potkala svého úžasného manžela, se kterým mám dnes dceru Týnku a syna Oldíka.  Během mateřské dovolené s dcerou jsem vystudovala na VOŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Se synem byl od roka na rodičovské dovolené manžel a já jsem dostala skvělou nabídku dělat ředitelku a průvodkyni v lesní školce Samorost (šk. rok 2017/18), kde pracuji doposud. Tato práce mě velmi baví a naplňuje, každý den mě děti naučí něco nového. Zajímám se o alternativní styly a metody vzdělávání. Baví mě procházky v přírodě, umění a četba, velmi ráda se dál vzdělávám. Absolvovala jsem spoustu zajímavých kurzů, za zmínku stojí určitě kurz logopedické prevence, kurz pro ředitele škol a školských zařízení a kurz řešení konfliktních situací.

Linda Bláhová – pedagog, Samorosti (v Samorostu od šk. r. 2017/18)

V dětství jsem si přála dvě věci – malovat a pracovat ve školce. Poté co jsem se vyučila malířka porcelánu a měla skončit v továrně u pasu, přišel v mém životě obrat. Vystudovala jsem Střední zdravotní školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Začala jsem pečovat o seniory, potom jsem pracovala v kojeneckém ústavu a krátce i v dětském domově. Po první mateřské dovolené jsem se začala zajímat o bylinky a alternativní medicínu. To se mi natolik  zalíbilo, že už jsem se do zdravotnictví nevrátila. Po druhé mateřské se mi naskytla příležitost pracovat v lesních mikrojeslích, odkud jsem plynule přešla do lesní školky Samorost. Absolvovala jsem kurz přírodní pedagogiky, který mi dal základ pro práci s dětmi v lese. Nyní studuji na střední škole předškolní a mimoškolní pedagogiku, abych si doplnila pedagogické vzdělání.

Lucie Weinerová – pedagog, Skřítci (v Samorostu od šk. r. 2018/19)

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem, obor vychovatelství. Pracovala jsem jako cvičitelka plavání a učitelka na 1.stupni ZŠ. Ze školství jsem si odskočila do světa obchodu a marketingu. Do lesní školky mě přivedla moje mladší dcera. Po 10 minutách pobytu jsem věděla, že tam patřím a moc jsem si přála zde pracovat. Tou dobou se v Samorostu uvolnilo místo chůvy. Neváhala jsem a práci přijala. Pracuji zde od šk. roku 2018/19. Nyní na pozici pedagoga. Pro mě je to práce snů. Chci aby se děti při objevování světa cítily svobodně a bezpečně. Podporuji jejich individuální talent, kreativitu a fantazii. Pomáhám jim překonávat překážky. Učím je respektu k sobě, druhým, přírodě a všemu živému.  Abych dětem stačila musím se neustále vzdělávat v tom mě vedení Samorostu podporuje.  Absolvovala jsem například seminář s uznávaným přírodním pedagogem Rudolfem Hettichem, kurz první pomoci, ekohrátky a naposledy velmi přínosný seminář Výtvarné činnosti pro 2 leté děti, protože teď mám v Samorostu na starosti menší děti.
Co mám ráda ? Legraci, svojí rodinu, les v každém ročním období, knihy, sport a Avengers. 🙂

Kateřina Novotná – chůva (v Samorostu od šk. r. 2020/21)