Tým Samorostu

O Vaše děti se v Samorostu starají:

Vladimíra Červenková, Dis. – ředitelka a pedagog, v Samorostu od šk. r. 2017/18

Už od dětství jsem si přála být učitelkou. Sice jsem to několikrát změnila, ale nakonec vždy skončila u učitelky. Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor výchovná a humanitární činnost. Poté jsem studovala na filozofické fakultě (UJEP) estetiku, ale studium nedokončila.

Mám dvě úžasné děti, obě Samorostem prošli, dceru Týnku a syna Oldíka.  Během mateřské dovolené s dcerou jsem vystudovala na VOŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Se synem byl od roka na rodičovské dovolené exmanžel a já jsem dostala skvělou nabídku dělat ředitelku a průvodkyni v lesní školce Samorost (šk. rok 2017/18), kde pracuji doposud. Tato práce mě velmi baví a naplňuje, každý den mě děti naučí něco nového. Zajímám se o alternativní styly a metody vzdělávání. Baví mě procházky v přírodě, umění a četba, velmi ráda se dál vzdělávám.

Absolvované kurzy:

 • Kurz pro ředitele škol a školských zařízení
 • Kurz logopedické prevence
 • Základy matematické pregramotnosti v MŠ
 • Prožitkové učení a dramatická výchova v předškolním vzdělávání
 • Efektivní komunikace rodiči
 • Kurz řešení konfliktních situací
 • Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ
 • Autoevaluace v mateřské škole krok za krokem
 • Právní odpovědnost v LMŠ
 • Kurz první pomoci ZDrSEM (pravidelně obnovovaný)
 • Karty ctností pro děti aneb výchova ke ctnostem
 • COACHING pro vedoucí pracovní škol

 

Linda Bláhová – pedagog, v Samorostu od šk. r. 2017/18

V dětství jsem si přála dvě věci – malovat a pracovat ve školce. Poté co jsem se vyučila malířka porcelánu a měla skončit v továrně u pasu, přišel v mém životě obrat. Vystudovala jsem Střední zdravotní školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Začala jsem pečovat o seniory, potom jsem pracovala v kojeneckém ústavu a krátce i v dětském domově. Po první mateřské dovolené jsem se začala zajímat o bylinky a alternativní medicínu. To se mi natolik  zalíbilo, že už jsem se do zdravotnictví nevrátila. Po druhé mateřské se mi naskytla příležitost pracovat v lesních mikrojeslích, odkud jsem plynule přešla do lesní školky Samorost. Doplnila jsem si vzdělání v předškolní a mimoškolní pedagogice a jsem plně kvalifikovaným pedagogem.

Absolvované kurzy:

 • Přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem
 • Slabikář práce se dřevem: unikátní 5 dílny kurz z dílny ALMŠ pro předškolní pedagogy
 • Podpora správného rozvoje řeči – prevence v MŠ
 • Polytechnické dovednosti v MŠ
 • Seminář volná hra
 • Kurz první pomoci ZDrSEM (pravidelně obnovovaný)
 • 4 denní exkurze do německých lesních školek v Berlíně

Lucie Weinerová – pedagog, v Samorostu od šk. r. 2018/19

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Ústí nad Labem, obor vychovatelství. Pracovala jsem jako cvičitelka plavání a učitelka na 1.stupni ZŠ. Ze školství jsem si odskočila do světa obchodu a marketingu. Do lesní školky mě přivedla moje mladší dcera. Po 10 minutách pobytu jsem věděla, že tam patřím a moc jsem si přála zde pracovat. Tou dobou se v Samorostu uvolnilo místo chůvy. Neváhala jsem a práci přijala. Pracuji zde od šk. roku 2018/19, nyní na pozici pedagoga. Pro mě je to práce snů. Chci aby se děti při objevování světa cítily svobodně a bezpečně. Podporuji jejich individuální talent, kreativitu a fantazii. Pomáhám jim překonávat překážky, učím je respektu k sobě, druhým, přírodě a všemu živému.  Abych dětem stačila, musím se neustále vzdělávat a v tom mě vedení Samorostu podporuje.  Absolvovala jsem například seminář s uznávaným přírodním pedagogem Rudolfem Hettichem, kurz první pomoci, ekohrátky a naposledy velmi přínosný seminář Výtvarné činnosti pro 2 leté děti, protože teď mám v Samorostu na starosti menší děti.Co mám ráda ? Legraci, svojí rodinu, les v každém ročním období, knihy, sport a Avengers. 🙂

Absolvované kurzy:

 • Přírodní pedagogika s Rudolfem Hettichem, ALMŠ
 • Výtvarné činnosti pro 2 leté děti
 • Rytmus dne a spánek malých dětí (nejen) venku – Johana Passerin, ALMŠ
 • Seminář volná hra s Johanou Passerin, ALMŠ
 • Předškolní příprava v přírodě, ALMŠ
 • Kurz první pomoci ZDrSEM (pravidelně obnovovaný)

V roce 2022 si Lucie rozšířila vystudovaný obor vychovatelství o předškolní pedagogiku.

Kateřina Novotná – asistent pedagoga pro děti mladší 3 let, zástup v administrativě, v Samorostu od šk. r. 2020/21

Narodila jsem se do učitelské rodiny, na paní učitelku jsem si jako dítě často hrála a škola mě bavila. Na mladší děti jsem měla magnet a moc ráda jsem se o ně starala. Po gymnáziu jsem pokračovala se studiem na pedagogické fakultě, ale neukončila ho. Vydala jsem se nakonec úplně jiným směrem a práci učitelky jsem se vyhýbala.

Když jsem se stala maminkou, potvrdila jsem si, že práce s dětmi mě naplňuje mnohem více než svět obchodu a marketingu. Díky jarní karanténě v roce 2020 jsem se rozhodla změnit směr své dřívější kariéry a přihlásila se na profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pak asi všemu, co bylo dále, vděčím vesmíru, který mi do cesty na poslední chvíli před nástupem do jiné práce, vložil možnost stát se chůvou právě v Samorostu. Neváhala jsem. Miluji přírodu a volnost, kterou nabízí. Miluji děti a jejich bezprostřednost, radování z maličkostí. Do jisté míry se cítím jako ony a to, co jsem v dospělém světě začala opomíjet, se každý den ráda učím právě od nich znovu a lépe.

Absolvované kurzy:

 • Rytmus dne a spánek malých dětí (nejen) venku – Johana Passerin, ALMŠ
 • Přírodní pedagogika, ALMŠ
 • Kurz první pomoci ZDrSEM (pravidelně obnovovaný)
 • Kurz asistent pedagoga
 • Kurz hygienické minimum a HACCP

Josefa Kolmanová – zakladatelka, administrátor, zaskakující chůva

První myšlenka na založení vlastní lesní školky vznikla – nevědomky – v době, kdy mi byly 4 roky a zoufale jsem se držela futer v šatně, abych nemusela dovnitř, do herny místní školky. Dny jsem tam trávila zalezlá pod stolem, případně v koutě zahrady a tento zážitek ve mě zůstal tak silně, že v době prvního těhotenství mi začalo být jasné, že moje dítě do konvenční školky nepůjde. Osud mi v té době přihrál do cesty Danu Šestákovou Hladíkovou, která hledala cestu, jak založit lesní školku pro svou prvorozenou dceru. A tak v šanovském parku, na lavičce u mramorové kašny, vznikl v roce 2014 Samorost. Od té doby jej neustále rozvíjíme: otevírali jsme školku pro původně 8 dětí, dnes jich máme 23 a branku jsme otevřeli i dětem od 2 let věku.

Starám se o to, aby byl Samorost bezpečným a přátelským prostředím nejen pro děti, ale i pro naše zaměstnance a v neposlední řadě i pro rodiče. V případě potřeby též ve školce zaskakuji jako certifikovaná chůva. Původním povoláním jsem veterinářka, aktuálně se věnuji školce a projektovému řízení pro další NNO. Mám tři dcery, miluji hory a orientační běh.

Absolvované kurzy:

 • Respektovat a být respektován (manželé Kopřivovi)

Dana Šestáková Hladíková – zakladatelka, školník

Veronika Stelzerová – asistent pedagoga k dítěti s SVP