Platby

Školkovné:

Jsme soukromá MŠ, nedostáváme tedy žádnou dotaci na provoz zařízení. Vybíraný poplatek („školné“) pokrývá provozní náklady a plat zaměstnanců. Vstupní investice na zřízení školky se pokoušíme zajistit formou grantů a darů.

Školkovné se platí měsíčně, vždy předem na následující měsíc (do 20. dne měsíce předchozího) a odvíjí se od domluvené docházky dítěte. Je splatné pouze formou bankovního převodu na ČÚ 2900655378/2010 (Fio banka).

Měsíční školné pro školní rok 2021/2022:

5 dní v týdnu: 4000 Kč
3 dny v týdnu: 2600 Kč
2 dny v týdnu: 1900 Kč

Docházku na 4 dny v týdnu a 1 den v týdnu od školního roku 2019/20 neumožňujeme.

Obědy:

Hradí se zálohově, tedy vždy měsíc do předu, a to do 20. dne v měsíci. Částky jsou za celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina).

ČÚ 2201099990/2010, platbu označte jménem Vašeho dítěte.

5 denní docházka 840 Kč
3 denní docházka 504 Kč
2 denní docházka 336 Kč