O Samorostu

Výchovný koncept

  • Práce s dětmi v Samorostu stojí na třech pilířích: SAMOSTATNOST, VOLNÁ HRA a POBYT VENKU.
  • Naše školka je určena pro samostatné děti od dvou do šesti let.
  • Děti jsou v malé skupině (jedna třída má 8 – 16 dětí), tudíž mohou dostávat více individuální péče.
  • Čas ve školce je rozdělen zhruba napůl mezi aktivity vedené pedagogem (průvodcem) a na samostatné aktivity dětí v jejich vlastním tempu (neboli volnou hru).
  • Namísto pobytu v budovách se děti otužují, hrají si a učí se venku za každého počasí, v různorodém přírodním prostředí.
  • Při práci s dětmi využíváme především individuální přístup, prožitkové a situační učení, experimentální učení a volíme naslouchající a empatický přístup k dětem a jejich potřebám.
  • Program ve školce zahrnuje i nácvik kompetencí potřebných pro zvládnutí zápisu na ZŠ.
  • S dětmi pracujeme dle platného Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP PV.

Program školky

Samorost vznikl jako lesní klub v roce 2014, od září 2017 jsme zapsáni v rejstříku škol a školských zařízení a od podzimu 2018 jsme také certifikovanou lesní mateřskou školkou (certifikaci udílí Asociace lesních mateřských škol). Samorost tak mohou navštěvovat i děti, kterou jsou v posledním povinném ročníku před nástupem do ZŠ.

Pracujeme se skupinou 23 dětí ve věku 2 – 6 let. Děti doprovází pedagogové (neboli průvodci) a asistent pedagoga, k dětem uplatňujeme individuální přístup. Děti jsou rozděleny do dvou skupin nebo tříd: předškoláci a mladší děti. Část programu tráví společně, protože věková různorodost je pro všechny prospěšná, část programu má každá třída zvlášť (předškolní příprava, delší výprady atp.) Děti tráví dopoledne mimo areál školky v rozmanitém prostředí: les, potok, louka s koňmi, rybník. Odpoledne se odehrává v prostorách školky, v její ovocné zahradě. Program je rozdělen napůl mezi aktivity vedené průvodci a prostor dětí pro jejich vlastní objevy.

Několikrát do měsíce připravujeme pro děti „extra program“: pravidelně návštěvu farmy Oak Valley s jízdou na koni, výlet do divadla (nebo divadla do Samorostu), návštěvu domova seniorů, workshop v místní knihovně, výlet za bobovačkou na hory aj. Dále s dětmi v rámci programu vaříme na ohni, připravujeme si sami svačinky a pečeme si koláče nebo chléb.

Každé dva měsíce pořádáme ve školce větší akci pro děti i jejich rodiče – smyslem je, aby se rodiče seznámili a užili si atmosféru lesní školky spolu se svými ratolestmi (např. Lampionový průvod na sv. Martina, Vánoční jarmark, Masopust,…). Dvakrát ročně o víkendech pořádáme také rodičovské brigády, kdy štípeme dřevo na zimu, zvelebujeme zahradu a maringotky, děláme generální úklid, apod.

Provozní doba školky je ve všedních dnech od 7:30 do 16 hodin.

Naše základna

Samorost najdete na konci ulice Panský les v Proboštově v těsné blízkosti lesa – stačí nám do něj jen otevřít branku. Školku tvoří dvě maringotky propojené zastřešenou terasou a „mobilheim“  neboli domeček v v ovocné zahradě.  V červené maringotce jsou kamna, elektřina a přívod pitné vody, v domečku topíme olejovými přímotopy a máme tekoucí studenou i teplou voda. Žlutá maringotka slouží k polednímu spánku dětí a nevytápí se. Dokud venkovní teploty dovolí, čas jídla i tvoření trávíme s dětmi raději venku na terase a v přilehlém lese.