Akce

Po pandemii covid-19 jsme ustoupili od pořádání akcí otevřených veřejnosti, veškeré naše slavnosti jsou otevřené pouze našim rodinám, příp. absolventům školky. Děkujeme za pochopení.

V roce 2023 budeme spolupracovat na projektu „Duše stromů pro Panský les“, v červnu bude v těsné blízkosti školky probíhat řezbářský workshop.