Denní režim

DENNÍ REŽIM: 

7:30 – 8:30 Příchod do LMŠ

8:45 – 9:00 Přesnídávka (v teplejším období v probíhá v přírodě)

9:00 – 9:15 Uvítací kruh (v teplejším období v probíhá v přírodě)

9:15 -11:00 Dopolední činnosti v terénu, mimo areál LMŠ

11:15 -11:30 Hygiena a příprava na oběd

11:30-12:00 Oběd

12:00-14:00 Příprava na polední klid a polední klid, čtení pohádky po obědě, klidové aktivity nespících dětí; souběžně předškolní příprava

12:30 – 13:00 Odchody dětí po obědě

14:00 Hygiena, úklid spacáků

14:30 – 14:45 Svačina

14:45 – 16:00 Hry a volná hra dětí na základně LMŠ, odchody domů

Časové údaje jsou pouze orientační. Všechny činnosti přizpůsobujeme potřebám
dětí.