Výběrové řízení na ředitele/ředitelku

Lesní mateřská škola Samorost, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

ředitelka/ředitel lesní mateřské školy

Nabízíme:

 • rodinné prostředí lesní školky s desetiletou tradicí,
 • možnost osobního i profesního růstu,
 • úvazek v rozsahu 0.5 – 1.0,
 • dovolenou v rozsahu 8 týdnů ročně,
 • finanční ohodnocení odpovídající vedoucí pozici v tomto typu vzdělávacích institucí.

Požadujeme:

 • předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy stanovené § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • odbornou kvalifikaci odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (předškolní a mimoškolní pedagogika maturita, VOŠ, bakalářské nebo magisterské studium),
 • délku pedagogické praxe alespoň 5 let,
 • pracovní zkušenost z lesní mateřské školy nebo lesního klubu v délce alespoň 3 roky,
 • znalost školské problematiky a školských předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ky mateřské školy (trestní bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, zdravotní způsobilost, velmi dobrá znalost českého jazyka),
 • zkušenosti a kompetence pro vedení týmu, 
 • dobrou fyzickou kondici,
 • zájem o alternativní směry pedagogiky.

K přijímacímu řízení zašlete:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • písemnou koncepci rozvoje a řízení školky (max. rozsah 3 normostrany),
 • dokladu o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení,
 • uveďte kontaktní adresu pro doručování, číslo telefonu a e-mail.

Po uchazečích postoupivších do druhého kola výběrového řízení bude požadováno:

 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání – maturitní vysvědčení), osvědčující kvalifikační předpoklady,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál nebo úředně ověřenou kopii nutno předložit během případné účasti v druhém kole výběrového řízení – osobním pohovoru.
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky (ne starší 2 měsíců)

Další informace:

Nástup 1. 9. 2024.

Přihlášky včetně povinných příloh zasílejte do 31. 7. 2024 na e-mailovou adresu: info@lmssamorost.cz

Do druhého kola výběrového řízení budou uchazeči pozváni telefonicky nebo e-mailem během srpna 2024. Neúspěšní kandidáti budou informováni e-mailem. Druhé (ústní a praktické) kolo výběrového řízení proběhne v srpnu 2024. 

Výsledek druhého kola bude uchazečům sdělen do 5 pracovních dní od uzavření druhého kola výběrového řízení stejným způsobem jako v prvním kole.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na uvedenou mateřskou školu kdykoliv v průběhu výběrového řízení.

V Teplicích dne 3. 6. 2024