Rozhodnutí o přijetí šk. rok 2021/22

Na základě zápisů a rozhodnutí ředitelky školy byli přijati tito uchazeči:

PŘ-1/2021 (čtvrtek + pátek), PŘ-4/2021 (celý týden), PŘ-5/2021 (čtvrtek + pátek), PŘ-6/2021 (celý týden), PŘ-7/2021 (pondělí + úterý), PŘ-8/2021 (čtvrtek a pátek), PŘ-9/2021 (pondělí – středa), PŘ-10/2021 (celý týden).

Rozhodnutí o přijetí jsou k vyzvednutí v Samorostu pondělí – pátek od 8 – 9 hod. a 11:30 – 16:00. Podrobné informace o nástupu do školky obdržíte v průběhu měsíce června.

Vladimíra Červenková, DiS. – ředitelka